Kromě práce s tělem mi pomáhá se sebepoznáním také práce s myslí.

 

Základním stavebním kamenem sebepoznání je schopnost přesunout pozornost do vlastního nitra a setrvávat tam. K tomu může výborně posloužit meditace.

 

Meditace je praktický nástroj na cestě sebepoznání a osobního růstu. Pomáhá nám naučit se přesouvat svoji pozornost do vlastního nitra, místo toho, abychom stále hleděli (unikali) do vnějšího světa, do světa myšlenek či fantazií a byli odděleni od sebe sama. Ve chvílích, kdy je nám těžko, neutečeme pak tak snadno od problému, ale naopak na něj zaměříme svou pozornost. Pozvolna postupně se učíme rozlišovat a pojmenovávat, co se v nás děje. Temnoty z nevědomí se dostávají na světlo a to je dobrý začátek. Jedině tak je můžeme poznat, pochopit, přijmout...

Jakmile se dotkneme vnitřních hlubin, začne dílo proměny. Jeho výsledky jsou viditelné v každodenním běžném životě. Projevují se ve vztahu k sobě samému i k okolnímu světu, k ostatním bytostem. Zlepšuje se naše schopnost vědomého bytí v přítomnosti a vědomí sebe sama. Získáváme přirozený nadhled nad sebou i nad děním ve vnějším světě. Přichází vnitřní klid a vyrovnanost. Stáváme se svobodnějšími, citlivějšími, empatičtějšími, pružnějšími, ...

 

V případě zájmu o společnou meditaci nebo individuální konzultaci mě kontaktujte.